مدت زمان تحویل

مشتری گرامی : سفارشهای مربوط به استان تهران و البرز طی بازه زمانی ۲۴ ساعت الی ۷۲ ساعت کاری از طریق سیستم حمل و نقل ملورین کالا به مشتریات تحویل داده خواهد شد و در شراییکه زمان یاد شده نقض گردد حتما با مشتری هماهنگ می گردد. همچنین در خصوص مشتریان گرامی سایر استانها که کالاهای آنها از طریق سامانه حمل و نقل بین شهری (باربری) ارسال می گردد، ۲۴ ساعت پس از ثبت سفارش کالا به باربری مربوطه تحویل داده خواهد شد که شماره بیجک پس از آن برای مشتری پیامک می گردد.